(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ảnh 1