(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Sở Tài chính tỉnh An Giang (địa chỉ: số 5/10 Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau:

Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân Vận động tỉnh An Giang (trước đây là Trung tâm Bóng đá An Giang), tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Quyền sử dụng đất, diện tích 34.997,8m2 đất, (thuộc thửa đất số 145, tờ bản đồ số 15), gồm:

1) Đất nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ: 13.078,3m2.

- Vị trí khu đất tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo:

+ Lô A: vị trí 1: 3.138,5m2; vị trí 2: 1.381,5m2.

+ Lô B: vị trí 1: 183,1m2; vị trí 2: 262,7m2.

+ Lô C: vị trí 4: 539,8m2.

+ Lô D: vị trí 2: 155,7m2; vị trí 3: 2.096,2m2; vị trí 4: 740,1m2.

- Vị trí khu đất tiếp giáp đường Lê Hồng Phong:

+ Lô B: vị trí 1: 2.192,4m2; vị trí 2: 810m2.

+ Lô C: vị trí 2: 102,5m2; vị trí 3: 1.475,8m2.

2) Đất thương mại dịch vụ (Khách sạn - Trung tâm thương mại - Trung tâm hội nghị) vị trí khu đất tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo: vị trí 4: 9.260m2.

3) Đất công viên cây xanh: 2.671,4m2.

4) Đất giao thông: 9.988,1m2.

* Công trình xây dựng gắn liền với đất, diện tích 5.082,5m2; gồm:

+ Nhà khán đài A: diện tích sử dụng 2.586,2m2.

+ Nhà khán đài B: diện tích sử dụng 2.181,8m2.

+ Nhà ăn VĐV: diện tích sử dụng 126,5m2.

+ Nhà nghỉ VĐV: diện tích sử dụng 188m2.

* Hình thức, thời hạn sử dụng đất và các nội dung khác:

1) Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

2) Đất thương mại dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn thuê đất 50 năm.

3) Đất công viên cây xanh; giao thông: Đây là đất công trình công cộng Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá để đầu tư xây dựng theo Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Long Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 (không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc đầu tư xây dựng thì có trách nhiệm bàn giao lại cho Nhà nước quản lý theo quy định.

4) Khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho người trúng đấu giá, trường hợp có phát sinh tăng thêm diện tích đất thì người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thêm khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích tăng thêm này theo đơn giá trúng đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá đã được giao đất, cho thuê đất và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, sau đó đề nghị thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết dẫn đến thay đổi hệ số sử dụng đất (mật độ, chiều cao của công trình) thì phải xác định và nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) theo quy định pháp luật.

* Quy định về quản lý quy hoạch và xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Tuân thủ theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 về việc phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Đối tượng và Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá và không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, kiến trúc đô thị; phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai.

(2) Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, như sau:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta).

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

(3) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá (theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013): Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Giá khởi điểm tài sản trên đất, quyền sử dụng đất (làm tròn): 616.161.767.000đồng (Sáu trăm mười sáu tỷ một trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi bảy ngàn đồng), trong đó:

- Quyền sử dụng đất: 604.850.121.840đồng.

- Công trình xây dựng trên đất: 11.311.645.632đồng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 26/10/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 19 và 20/10 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 4.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.