(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tràng Định ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Khu đất Đội Duy tu cầu đường (cũ)

- Vị trí, khu đất: thuộc thửa đất số 150, tờ bản đồ địa chính xã Đại Đồng số 50. Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo mảnh Trích đo địa chính khu đất số 20-2019, tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tràng Định lập ngày 24/5/2019.

- Diện tích bán đấu giá: 209,6 m2, thuộc vị trí 1, đường Nà Nghiều (đoạn từ cột mốc địa giới thị trấn Thất Khê đến ngã ba giao nhau với Quốc lộ 3B).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 2.766.720.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

Giá khởi trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

b. Khu đất Tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ)

- Vị trí, khu đất: thuộc thửa đất số 239, tờ bản đồ địa chính thị trấn Thất Khê số 14. Ranh giới khu đất được xác định theo mảnh Trích đo địa chính khu đất số 12-2016, tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tràng Định lập ngày 15/9/2016.

- Diện tích bán đấu giá: 246,6 m2, thuộc vị trí 1, Ngõ 1 phố Cẩu Pung (đoạn từ đầu ngõ đến hết đường bê tông).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 865.566.000 đồng (Tám trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Giá khởi trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

b. Tiền đặt trước:

- Khu đất Đội Duy tu cầu đường (cũ): 400.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Khu đất Tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ): 100.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm triệu đồng chẵn).

5. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản; nộp tiền đặt trước; thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 26/10/2020 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào một trong các tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Lạng Sơn hoặc số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lạng Sơn. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng mang giấy nộp tiền đặt trước nộp cho Trung tâm trong thời hạn quy định trên.

c. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 26/10/2020 tại khu đất đấu giá.

d. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 29/10/2020 tại phòng họp tầng 2 phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tràng Định (Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Đối tượng tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

b. Đối tượng không được tham gia đấu giá

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

* Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

- Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật

- Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định. Những trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

* Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế này.

* Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

c. Bước giá:

- Khu đất Đội Duy tu cầu đường (cũ): 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

- Khu đất Tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ): 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (SĐT: 02053.719.220) hoặc trang facebook của Trung tâm: “TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh Lạng Sơn” hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.