(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá gồm 06 tài sản:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất Thửa đất số 115a, tờ bản đồ số 64, diện tích 4119m2, diện tích đo đạc thực tế là 4312m2, (đất trồng cây lâu năm), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 372129 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 26/10/2010.

Tài sản gắn liền với đất: 400 Cây cà phê kinh doanh trồng năm 2008; 06 cây bơ trồng năm thứ 2; 01 cây bơ kinh doanh; 50 cây sầu riêng trồng năm thứ 2;06 cây chôm chôm kinh doanh; 01 cây sầu riêng kinh doanh.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Thửa đất số 145, tờ bản đồ số 64, diện tích 1524m2, diện tích đo đạc thực tế là 1350m2, (đất trồng cây lâu năm), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 372129 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 26/10/2010.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thửa đất số 139, tờ bản đồ số 64, diện tích 2955m2, diện tích đo đạc thực tế là 3076m2, (đất trồng điều), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 459318 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 12/3/2007.

Tài sản gắn liền với đất: 300 cây cà phê kinh doanh trồng năm 2006; 20 cây điều kinh doanh.

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thửa đất số 34, tờ bản đồ số 65, diện tích 1311m2, diện tích đo đạc thực tế là 924,6m2, (đất ao hồ) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 459318 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 12/3/2007.

Tài sản gắn liền với đất: không

- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất thửa đất số 35, tờ bản đồ số 65, diện tích 2967m2, diện tích đo đạc thực tế là 2351,3m2, (đất ao hồ), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 459318 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 12/3/2007.

Tài sản gắn liền với đất: không.

- Tài sản 6: Quyền sử dụng đất thửa đất số 36, tờ bản đồ số 65, diện tích 1489m2 , diện tích đo đạc thực tế là 1024,4m2 (đất ao hồ), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 459318 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 12/3/2007.

Tài sản gắn liền với đất: không.

Toàn bộ tài sản trên tọa lac tại thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm của tài sản:

- Tài sản 1: 150.217.740 đồng (Một trăm năm mươi triệu hai trăm mười bảy nghìn bảy trăm bốn mươi đồng)

- Tài sản 2: 28.431.000 đồng (Hai mươi tám triệu bốn trăm ba mươi mốt nghìn đồng)

- Tài sản 3: 103.660.560 đồng (Một trăm lẻ ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn năm trăm sáu mươi đồng)

- Tài sản 4: 17.524.869 đồng (Mười bảy triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi chín đồng)

-Tài sản 5: 44.566.541 đồng (Bốn mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi mốt đồng)

- Tài sản 6: 19.416.478 đồng (Mười chín triệu bốn trăm mười sáu nghìn bốn trăm bảy mươi tám đồng)

Tổng giá khởi điểm của 06 tài sản là: 363.817.188 đồng (Ba trăm sáu mươi ba triệu tám trăm mười bảy nghìn một trăm tám mươi tám đồng)

Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/03/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai và Quyết định giảm giá tài sản lần 2 ngày 29/9/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 26/10/2020 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 26/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản của Trung tâm số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/ hồ sơ đối với tài sản thứ 4 và tài sản thứ 6; 100.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản thứ hai và tài sản thứ năm; 200.000 đồng/hồ sơ đồi với tài sản thứ nhất và thứ ba.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 26/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký từng tài sản, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá tài sản từng tài sản; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.