(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06/HĐ-DVĐGTS ngày 17/9/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản;

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản. Địa chỉ: Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 05 lô đất ở tại khu G (từ G10 đến lô G13 và lô G1’) thuộc khu dân cư và chợ Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích của 05 lô: 539,5 m2

Loại đất: Đất ở tại nông thôn

Mục đích: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất.

Vị trí: Tọa lạc ấp Xạc Lây, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Tiếp giáp đường N2 và đất của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.

Hạ tầng kỹ thuật:

Điện sinh hoạt: Đấu nối với đường dây hạ thế chợ Tân Quan.

Hệ thống thoát nước mặt: Trong khu vực bố trí hệ thống thoát nước dọc theo đường N2 và mương thoát nước của chợ Tân Quan.

Hệ thống thoát nước thải: Chủ yếu sử dụng hầm tự hoại.

Hệ thống cấp nước: Sử dụng giếng khoan, giếng đào.

Xử lý rác thải: Chủ yếu rác thải sinh hoạt được tổ chức thu gom hàng ngày đem về nơi quy định

Tài sản gắn liền với đất: Không

Thông tin chi tiết 05 lô đất cụ thể như sau:

Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 1

4/ Tổng giá khởi điểm là: 2.016.542.000 đồng (Hai tỷ, không trăm mười sáu triệu, năm trăm bốn mươi hai ngàn đồng).

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

8/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/9/2020 đến ngày 28/9/2020 tại khu đất đấu giá là: Khu dân cư và chợ Tân Quan, ấp Xạc Lây, xã Tân Quan huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

10/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 26/10/2020 (thời gian kết thúc là 17 giờ 00 phút) vào tài khoản đã quy định. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/10/2020 (Thứ Năm) tại Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước.

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu từ ngày 17/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2020 duy nhất tại một địa điểm là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và hộ khẩu phải có bản sao y, chứng thực theo quy định nếu là hộ gia đình, cá nhân.

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy phép đăng ký kinh doanh phải có bản sao y, chứng thực theo quy định nếu là tổ chức kinh tế.

Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

Cam kết xem tài sản đấu giá.

Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:

Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 2

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.