(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hoằng Hóa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa ủy quyền như sau:

V/v Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: khu đất đấu giá bao gồm 08 lô đất có diện tích 150m2/lô đất Thuộc MBQH 79/MBQH-UBND ngày 17/10/2019 xã Hoằng Trạch huyện Hoằng Hóa (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Hiện trạng: Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Từ 4.000.000 đồng/m2 đến 4.800.000 đồng/m2; Giá khởi điểm theo lô đất từ 600.000.000 đồng/lô đất đến 720.000.000 đồng/lô đất.

3.3. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 hồ sơ (hồ sơ đã mua không được đổi trả)

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu tại cuộc đấu giá;

- Mỗi khách hàng chỉ được tham gia đấu giá số lượng lô đất tương ứng với số lượng hồ sơ và tiền đặt trước mà khách hàng đã nộp.

-. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Hình thức đấu giá: đấu giá từng lô đất, theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

6.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6.3 Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.(Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Từ ngày 09/10/2020 đến 17h00 ngày 26/10/2020 (Trong giờ hành chính).

7.2 Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 09/10/2020 đến ngày 26/10/2020 (Trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Hoằng Trạch.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020 Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu. Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên người ĐK tham gia đấu giá]_ nộp tiền đặt trước MB khu dân cư xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá : Bắt đầu từ 7h30 ngày 29/10/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0904.235.586/0989.589.052

PHỤ LỤC

Giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xã Hoằng Trạch

thuộc MBQH số 79/MBQH-UBND được UBND huyện phê duyệt ngày 17/10/2019

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ số 01-HH/2020/HDDV ngày 02/10/2020)

Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1