(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. Đ/c: Khu C - UBND huyện Gia Lâm, số 101 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. ĐT: 0243.6763.595.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h30’, ngày 29/10/2020 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 101 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm có thông tin như sau:

(1) 03 thửa đất (ký hiệu: C1, C2, C3) tại xóm Lăng, thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng. Tổng diện tích: 193,90 m2. Giá khởi điểm: 13.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng/thửa đất;

(2) Thửa T3 tại khu X2 thôn Hội, xã Cổ Bi. Diện tích: 71,7 m2. Giá khởi điểm: 18.400.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng;

(3) Thửa T9 tại lô X1 thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi. Diện tích 80 m2. Giá khởi điểm: 7.700.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 26/10/2020 và 27/10/2020. Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Địa điểm: Mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm hoặc gửi hồ sơ đăng ký đấu giá bằng thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin hồ sơ tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn, http://sotnmt.hanoi.gov.vn và https://gialam.hanoi.gov.vn.