(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính

Người có tài sản: Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Số 80 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

2. Giá khởi điểm (không có thuế GTGT), bước giá, tiền đặt trước:

Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 1

Mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời, vận chuyển, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu.

3.Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4.Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (Giờ hành chính) tại Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/trọn lô/Khách hàng

5.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Công ty - Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (giờ hành chính)

6.Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 23/10/2020 (Từ 09h00‘ đến 11h00‘ trừ ngày lễ, ngày nghỉ)

Tại nơi bảo quản hàng hóa của các Đội QLTT và kho bảo quản hàng hóa của Cục QLTT TP Hà Nội_ (Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội).

7.Thời hạn nộp chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 27/10/2020 (Báo có đến 16h00)

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 118 00271 1832 tại Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội.

8.Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h00 Ngày 29/10/2020 tại Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

9.Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ ĐT: 024.39842728 / Fax: 024.39842738.

Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 12
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 13
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 14
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 15
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 16
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 17
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 18
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 19
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 20
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 21
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 22
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 23
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 24
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 25
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 26
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 27
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 28
Ngày 29/10/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 29