(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0939871102.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 9A Lê Thánh Tôn, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá: Tài sản trên đất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh (nhà, công trình xây dựng); tọa lạc tại Số 9A Lê Thánh Tôn, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Danh mục tài sản:

Ngày 29/10/2020, đấu giá công trình xây dựng tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1

4. Nơi có tài sản đấu giá: Số 9A Lê Thánh Tôn, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 103.596.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẽ ba triệu năm trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

6. Điều kiện tháo dỡ khi trúng đấu giá:

Sau khi trúng đấu giá người trúng đấu giá phải thực hiện cam kết: Tiến độ chi tiết thực hiện tháo dỡ theo quy định. Tất cả các tài sản trên sau khi thực hiện tháo dỡ người trúng đấu giá phải trả lại mặt bằng bằng phẳng. Người trúng đấu giá có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công tháo dỡ. Có biện pháp chống đỡ các kết cấu có khả năng sụp đổ bất ngờ khi tháo dỡ công trình hoặc tháo dỡ các bộ phận có liên quan đến kết cấu đó. Khu vực tháo dỡ phải có rào ngăn và biển cấm người và xe cộ qua lại, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. Khi cần thiết phải có người cảnh giới giám sát an toàn công việc phá dỡ. Phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực tháo dỡ và lân cận.

7. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng)

Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Bắt đầu: 07 giờ ngày 26/10/2020

- Kết thúc: 17 giờ ngày 28/10/2020

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

8. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 14/10/2020 và ngày 15/10/2020.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi có tài sản đấu giá.

Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh để được hướng dẫn.

10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Bán hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ ngày 26/10/2020.

Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 10 giờ ngày 26/10/2020.

- Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Tổ chức đấu giá tài sản khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương phát hành).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương để đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao CMND, sổ hộ khẩu.

* Đối với tổ chức: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), Bản sao CMND của người đại diện, bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ ngày 29/10/2020

- Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.