(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/1/2021 do UBND huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá quyền sử dụng đối với 24 lô đất ở trên địa bàn xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá)

Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát – Địa chỉ: HH21-03, đường Hoa Hồng 21, khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng 24 lô đất ở trên địa bàn xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá thuộc MBQH số 97/MBQH-UBND được phê duyệt ngày 16/12/2019

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 24 lô đất ở trên địa bàn xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá (Kèm theo mặt bằng quy hoạch)

2. Người có tài sản đấu giá, địa chỉ người có tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản: UBND huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

- Địa chỉ người có tài sản: Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

- Nơi có tài sản: Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

2. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

3. Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (Kèm theo phụ lục )

- Diện tích: Từ 136,0 m2 - đến 304,0 m2/01 lô đất

- Giá khởi điểm: Từ 1.088.000.000 đồng/01lô - đến 2.736.000.000 đồng/01 lô

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng /01 hồ sơ

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 hồ sơ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả lại.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

(Trong giờ hành chính)

- Từ ngày 12/01/2021 đến ngày 26/01/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoằng Hoá

- Tại trụ sở UBND xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá: Ngày 13/01/2021; Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 22/01/2021 và từ ngày 25/01/2021 đến ngày 26/01/2021

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/01/2021 đến ngày 20/01/2021

(Trong giờ hành chính)

- Địa điểm tại:

+ UBND xã Hoằng Thành

+ Tại bộ phận “Một cửa” thuộc Trung tâm hành chính công huyện Hoằng Hoá

8. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

Khách hàng tham gia đấu giá nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát số: 0122100556666666 Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh Thanh hóa trong 03 ngày: Từ ngày 26/01/2021 đến ngày 28/01/2021. Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham đấu giá QSD đất thì xin lưu ý về thời gian mua hồ sơ , nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty chúng tôi cho phù hợp với thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ tham gia đấu giá.

(Thu trong giờ hành chính)

- Từ ngày 12/01/2021 đến ngày 26/01/2021 thu tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát

- Ngày 26 tháng 01 năm 2021 thu tại Trụ sở UBND xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký +01 CMND (Phô tô) + 01 Sổ hộ khẩu (Phô tô). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản theo tên của người đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Nộp đủ thành phần hồ sơ theo quy định và tiền đặt trước báo nổi trên tài khoản nêu trên của Công ty Anh Phát trước 16h30 ngày 28/01/2021.

Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người nộp tiền – CMND/CCCD nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A 172299988 nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 ngày 29/01/2021

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hoằng Hoá - Địa chỉ: Phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá:

- Công ty sẽ trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá trong 3 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Ngày làm việc). Khách hàng tham gia đấu giá không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước qua hình thức nào thì đăng ký vào đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước kèm trong hồ sơ đấu giá.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát qua số ĐT: 0966.073.802 hoặc 097.580.6666 (Trong giờ hành chính)

- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đăng tải thông tin này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

DANH MỤC CÁC LÔ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

MBQH đất ở tại xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá

(Kèm theo Thông báo số : 02/TB-AP ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát)

Ngày 29/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá ảnh 1
Ngày 29/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá ảnh 2