(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 337 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/3/2017. 
Ngày 29/03: Có 5/337 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 29/03: Có 5/337 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 332 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Thư viện tỉnh Bình Dương và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/4/2017; UBND phường Tân Thịnh (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/3/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/4/2017 đến ngày 18/4/2017; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/4/2017 đến ngày 12/4/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.