(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/03/2019 do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu huyện Mang Yang ủy quyền như sau:
Ngày 29/03/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 29/03/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Gia Lai ảnh 2