(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/03/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 04 lô đất (từ lô CL5-13 đến lô CL5-16) còn thừa sau khi thực hiện bố trí tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ dự án đường Điện Biên Phủ, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau:

Stt

Kýhiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng)

Giá khởi điểm từng lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Lô CL5-13

150

43.000.000

6.450.000.000

1.290.000.000

400.000.000

2

Lô CL5-14

150

43.000.000

6.450.000.000

1.290.000.000

400.000.000

3

Lô CL5-15

175

43.000.000

7.525.000.000

1.500.000.000

400.000.000

4

Lô CL5-16

175

43.000.000

7.525.000.000

1.500.000.000

400.000.000

Tổng cộng

650

27.950.000.000

5.580.000.000

Tổng giá khởi điểm 04 lô đất: 27.950.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá:

- 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng)

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty để sắp xếp.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 25/03/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính): từ 08h00 đến 15h00 ngày 26/03/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và bỏ phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung(Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam)

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 56210002133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Khu tái định cư phục vụ dự án đường Điện Biên Phủ, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

6. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/03/2019, tại Hội trường UBND An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên - 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.