Ngày 28/4/2022, đấu giá lô vật tư thanh lý tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2022 do Công ty Điện lực Bình Chánh ủy quyền như sau:
Ngày 28/4/2022, đấu giá lô vật tư thanh lý tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư