Ngày 28/4/2022, đấu giá lô điên thoại, phụ kiện điện thoại tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2022 do Đội Quản lý thị trường số 12 ủy quyền như sau:
Ngày 28/4/2022, đấu giá lô điên thoại, phụ kiện điện thoại tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư