Ngày 28/4/2022, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2022 do Công ty CP Cao su công nghiệp ủy quyền như sau:
Ngày 28/4/2022, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư