Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư