Ngày 28/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2022 do Agribank Chi nhánh Trường Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Trường Sơn/Đại diện: Agribank AMC LTD

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 73; tờ bản đồ số: 48 tọa lạc tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh; Diện tích: 724,8m2; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại nông thôn: 613,5m2; đất trồng cây HNK: 111,3m2; THSD: đất ở: lâu dài; đất trồng cây HNK: 2065.

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

thửa đất số: 73; tờ bản đồ số: 48 tọa lạc tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh;

20,881,000,000

2,088,100,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 25/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 27/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 07/10/2022 - 17:00 25/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 28/10/2022

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư