Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

“Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Bệnh viện quốc tế tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, dự án Khách sạn Hạ Long Bay và Khu dịch vụ cao cấp tại khu vực Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long”

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 6
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 7
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 34.394m2 đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 8

Chuyên đề

Kết nối đầu tư