(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Cơ sở nhà, đất tại địa chỉ khu Tân Hòa, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Trụ sở Công an huyện cũ).

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6.053,3 m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6.053,3 m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6.053,3 m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6.053,3 m2 đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 4