(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2021 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 24 ô đất thuộc Lô N26 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 8
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 9
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 10