(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2021 do Văn phòng Thành ủy Nha Trang ủy quyền như sau:

Ô tô biển kiểm soát 79A-000.71

Văn phòng Thành ủy Nha Trang

Ngày 28/9/2021, đấu giá ô tô Toyota tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 28/9/2021, đấu giá ô tô Toyota tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 28/9/2021, đấu giá ô tô Toyota tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 3