(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2021 do Công an tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

40 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, đã có quyết định loại khỏi biên chế tài sản của Công an tỉnh Gia Lai (có Danh mục chi tiết kèm theo).

- Giá khởi điểm: 1.226.813.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu tám trăm mười ba ngàn đồng).

- Địa chỉ tài sản tại: Công an tỉnh Gia Lai – 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Nguồn gốc: Tài sản là xe ô tô đã qua sử dụng, đã có quyết định loại khỏi biên chế tài sản của Công an tỉnh Gia Lai.

Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 28/9/2021, đấu giá 40 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 28/9/2021, đấu giá 40 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 28/9/2021, đấu giá 40 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 28/9/2021, đấu giá 40 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 4