(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Agribank Chi nhánh Trường Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 28/9/2020, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lê tại Agribank Chi nhánh 3 ảnh 1