(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Trường Sơn ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền thu hồi khoản nợ có tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Trường Sơn đối với Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa (Công ty Bình Nghĩa) theo Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-200800226 ngày 24/12/2008 và các phụ lục Hợp đồng đính kèm. Giá trị khoản nợ tạm tính đến 20/07/2020 là 61.040.630.136 đồng (trong đó dư nợ gốc: 31.000.000.000 đồng; nợ lãi: 30.040.630.136 đồng).

Giá khởi điểm: 65.000.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ 20/07/2020 cho đến khi Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank - Chi nhánh Trường Sơn.

Tài sản bảo đảm: QSDĐ có DT 6.250,3 m2 tại X. Phong Phú, H. Bình Chánh, TP.HCM (chi tiết tham khảo hồ sơ đấu giá).

Người có tài sản: Agribank chi nhánh Trường Sơn. Đ/c: Số 26 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Xem hồ sơ tài sản: Ngày 17/09/2020 và 18/09/2020 tại Agribank chi nhánh Trường Sơn hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An liên tục từ ngày 11/09/2020 đến 25/09/2020 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28/9/2020.

Tham khảo mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0283.820.4858 - 0948.689.986.