(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 28/9/2020 do UBND huyện Vị Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 28/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 28/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang ảnh 2