(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DVBĐG tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung: Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, Bước giá, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ:

Quyền sử dụng đất của 2.054,3m2/12 thửa đất ký hiệu từ A1 đến A12, thuộc một phần khu A – Khu quy hoạch trung tâm cụm xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cụ thể:

Ngày 28/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 1

- Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở nông thôn.

- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Ổn định, lâu dài

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 04/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 04/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô .

- Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở. Đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật.

- Cách thức đăng ký: Hộ gia đình, Cá nhân, đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông hoặc trụ sở Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 04/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2020 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 5304.201.003.614 mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Nô từ ngày 23/9 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2020.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28/9/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô và tại UBND xã Tân Thành để tổ chức, cá nhân được biết.