(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Cục quản lý thị trường TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 28/9/2020, đấu giá lô hạt nhựa hiệu ExxonMobil tại TPHCM ảnh 1