(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Trung Đoàn 375 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát. Địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung Đoàn 375. Địa chỉ: số 19 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Hàng rào tôn che chắn công trình Cải tạo, nâng cấp hàng rào an ninh đường Độc lập của Trung đoàn 375.

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT: 85.966.000 đồng (Tám mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)

Nơi có tài sản: Kho Trung đoàn 375, địa chỉ: KM17, quốc lộ 6, Khu bến mở Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Nguồn gốc tài sản: Công trình thi công đã hoàn thành, hàng rào tôn phục vụ thi công tháo dỡ không có nhu cầu sử dụng, đấu giá theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 15/09/2020 đến ngày 25/09/2020 tại số 19 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: từ ngày 15/09/2020 đến ngày 18/09/2020 tại số 19 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: 21/09/2020 và ngày 22/09/2020 tại Kho Trung đoàn 375, địa chỉ: KM17, quốc lộ 6, Khu bến mở Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tân Đại Phát từ ngày 23/09/2020 đến ngày 25/09/2020.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng.)

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và các quy định khác có liên quan đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung Đoàn 375 từ ngày 15/09/2020 đến ngày 25/09/2020.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 28/9/2020 tại trụ sở Trung Đoàn 375, địa chỉ: số 19 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung Đoàn 375, địa chỉ: số 19 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội để đăng ký và biết thêm chi tiết.