(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cả lô 13.131.632 cổ phần Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông vào ngày 28/9/2020 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Vốn điều lệ: 282.580.490.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 153.100 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 2.010.452.859.200 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.131.632 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 13.131.632 cổ phần

Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư:

- Thời gian: Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 11/09/2020 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

- Địa điểm: Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 18/09/2020 đến 15h30 ngày 23/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 14 giờ 45 phút ngày 28/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 15h00 ngày 28/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/09/2020 đến ngày 05/10/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 29/09/2020 đến ngày 01/10/2020