(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Liên Bạt; xã Phương Tú; xã Kim Đường; xã Đại Hùng; xã Trường Thịnh huyện Ứng Hòa vào ngày 28/9/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT), tiền mua hồ sơ (MHS):

- 10 thửa đất Khu ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt; GKĐ 4.700.000 đ; TĐT 40.000.000 đ; MHS 200.000 đ/ hồ sơ/ thửa;

- 05 thửa đất Khu ao Các Cụ, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt; GKĐ 5.000.000 đ; TĐT 40.000.000 đ; MHS 200.000 đ/ hồ sơ/ thửa;

- 10 thửa đất Khu ao Ông Tiêu, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt; GKĐ 3.900.000 đ; TĐT 30.000.000 đ; MHS 200.000 đ/ hồ sơ/ thửa;

- 04 thửa đất thôn Hậu Xá, xã Phương Tú; GKĐ 2.700.000 đ; TĐT 30.000.000 đ; MHS 200.000 đ/ hồ sơ/ thửa;

- 18 thửa đất Khu sau chùa, thôn Đống Vũ, xã Trường Thịnh; GKĐ 5.000.000 đ; TĐT 70.000.000 đ; MHS 500.000 đ/ hồ sơ/ thửa;

- 01 thửa đất khu Hống sau, thôn Họa Đống, xã Trường Thịnh; GKĐ 2.000.000 đ; TĐT 30.000.000 đ; MHS 200.000 đ/ hồ sơ/ thửa;

- 05 thửa đất khu Bìa Bắp, thôn Trung Thượng, xã Đại Hùng; GKĐ 1.500.000 đ; TĐT 20.000.000 đ; MHS 200.000 đ/ hồ sơ/ thửa;

- 14 thửa đất khu Áng, thôn Mãn Xoan, xã Kim Đường; GKĐ 4.500.000 đ; TĐT 80.000.000 đ; MHS 500.000 đ/ hồ sơ/ thửa.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h30, ngày 28/9/2018 (Thứ 6) tại Hội trường lớn UBND huyện Ứng Hòa.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 12/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 26/9/2018 tại TTPTQĐ huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24/9; 25/9 đến 17h00, ngày 26/9/2018 bằng hình thức chuyển khoản.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, HN. ĐT: 0243.2115234; TTPTQĐ huyện Ứng Hòa, số 59 Phố Lê Lợi, TT. Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. ĐT: 0243.3980886.