(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá vào ngày 28/9/2018 như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 655-657 Hoàng Sa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, thuộc thửa đất số 489; tờ bản đồ số 02, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 61655 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 28/3/2017; Diện tích: 198,7 m2; Hình thức sử dụng: Riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời gian sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 30.000.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 06/9/2018 đến ngày 25/9/2018.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ, tiền đặt trước 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 28/9/2018 tại Chi nhánh Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu – Trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 113 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.62561989 – 0987435509.