(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá vào ngày 28/9/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar ủy quyền như sau:
Ngày 28/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất tại huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 28/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất tại huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk ảnh 2