(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/8/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

43 lô đất thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 thuộc xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Quảng Xương

Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3