(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/8/2020 do Kho bạc Nhà nước Đăk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Đăk Nông. Địa chỉ: Số 86, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, Tiền hồ sơ:

1.1. Tài sản đấu giá là: 01 xe ô tô Mitsubishi Jolie đã qua sử dụng

+ Biển kiểm soát 48A - 0203; Màu sơn: Xám; Số chỗ ngồi: 08 chỗ; Năm sản xuất: 2004; nước sản xuất: Việt Nam; Năm sử dụng: 2005; Số loại: JOLIE; Số máy: G63RZ02582; Số khung: 2W41002102.

+ Hồ sơ: Đăng ký xe số 0000647 ngày 23/02/2005 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đăk Nông cấp; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 0865447 ngày 26/8/2016, có hiệu lực đến hết ngày 25/8/2017.

1.2. Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

1.3. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm tài sản đấu giá.

1.4. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020.

Địa điểm xem tài sản: Kho bạc Nhà nước Đắk Nông.

Địa chỉ: Số 86, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 11/8/2020 đến ngày 25/8/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/8/2020 đến ngày 25/8/2020.

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Tự nguyện nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; cam kết ít nhất trả bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định;

+ Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 11/8/2020 đến ngày 25/8/2020 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 297704070002934 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mở tại ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM (HD BANK) Chi nhánh Đắk Nông vào các ngày 24 đến 26/8/2020.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28/8/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 41 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông và Kho bạc Nhà nước Đắk Nông cá nhân, tổ chức được biết./.