(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá QSD đất tại huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội vào ngày 28/8/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT):

- Xã Hoa Sơn: 01 thửa đất khu ao Cửa Vạn, thôn Miêng Thượng. GKĐ: 7 triệu; TĐT: 90 triệu; 03 thửa đất khu Nhà trẻ cũ, thôn Miêng Hạ. GKĐ: 6 triệu; TĐT: 60 triệu.

- Xã Quảng Phú Cầu: 08 thửa đất khu ao Đình Bỏi, thôn Cầu Bầu. GKĐ: 5,5 triệu; TĐT: 70 triệu.

- Xã Trường Thịnh: 08 thửa đất khu ao Đường Đống, thôn Thanh Sam. GKĐ: 3,5 triệu; TĐT: 40 triệu; 02 thửa đất khu Sau chùa, thôn Đống Vũ. GKĐ: 5 triệu; TĐT: 70 triệu.

- Xã Tảo Dương Văn: 12 thửa đất khu sau Trường Mầm non, thôn Tảo Khê. GKĐ: 2,5 triệu; TĐT: 40 triệu; 04 thửa đất khu trường học cũ, thôn Văn Ông, GKĐ: 3,5 triệu; TĐT: 60 triệu.

- Xã Đại Hùng: 03 thửa đất khu giáp Đền Ngũ Luân, thôn Ngũ Luân. GKĐ: 2,6 triệu; TĐT: 40 triệu.

- Xã Đại Cường: 03 thửa đất khu ao Thung, thôn Đông Đình. GKĐ: 7 triệu; TĐT: 120 triệu.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 28/8/2020 tại Hội trường UBND huyện Ứng Hòa.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực mua, nộp hồ sơ, nộp TĐT theo lịch sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 12/08/2020 đến 17 giờ 00, ngày 25/08/2020 tại Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/08/2020 đến 11h00, ngày 27/08/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) bằng hình thức chuyển khoản.

Liên hệ: Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.211.5234; Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa. Đ/c: Số 59 Lê Lợi, TT. Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. ĐT: 0243.398.0886.