(BĐT) - Công ty ĐGHD Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/8/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 069084, số vào sổ cấp GCN: H044015 do UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cấp ngày 12/05/2008. Giá khởi điểm: 7.525.402.200 VND.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CD 915038, số vào sổ cấp GCN: CH 003182 do UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cấp ngày 16/09/2006.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CD 915037, số vào sổ cấp GCN: CH 003183 do UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cấp ngày 16/09/2006.

2. Tổng Giá khởi điểm: 16.930.306.426 VND (bằng chữ: Mười sáu tỷ, chín trăm ba mươi triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn, bồn trăm hai mươi sáu đồng).

3. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 11/08/2020 đến ngày 26/08/2020. (trong giờ hành chính) tại Công ty ĐGHD Tài sản Toàn Cầu. Đ/c: Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; VPĐD Công ty ĐGHD Tài sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 59 Hùng Vương, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4. Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28/8/2020 tại VPĐD Công ty ĐGHD Tài sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 59 Hùng Vương, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0888.696.256. (các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).