(BĐT) - Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/8/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/2020/HĐ-ĐG ngày 08/05/2020 ký giữa Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng với Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm.

Căn cứ Công văn số 2747/STC-GCS ngày 09/07/2020 của Sở tài chính tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện đấu giá lần 2 kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Châu Thành, công suất 30 tấn/ngày.

Thực hiện Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản lần thứ nhất ngày 10/07/2020 ký giữa Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng với Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm.

Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 01 bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất tọa lạc tại ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

1. Vị trí, diện tích đất: Thuộc thửa đất số 176, tờ bản đồ số 10, diện tích 22.484,6 m2, tọa lạc tại ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

2. Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà đặt lò đốt rác và chứa rác, diện tích 549,9 m2; Kết cấu: Khung cột sắt, nền xi măng, xà gồ sắt, mái tole.

- Sân phơi, diện tích 772 m2; Kết cấu: Xi măng.

- Hệ thống lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

3. Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được phê duyệt.

- Khai thác hiệu quả quỹ đất công do Nhà nước quản lý theo quy hoạch và kế hoạch phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng.

- Thu hút các tổ chức kinh tế có năng lực và kinh nghiệm đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Thành, góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang, nâng cấp đô thị, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện Châu Thành.

4. Mục đích, loại đất, hình thức, thời hạn sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.

- Loại đất: Đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

5. Tiêu chí thực hiện dự án

- Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 30 tấn/ngày và phải đáp ứng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định liên quan về quản lý chất thải, phế liệu hiện hành, cụ thể:

a) Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phải được sở ngành chức năng thẩm định trước khi tổ chức đấu giá, trong đó:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện thuê đất; thẩm định, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Sở Xây dựng; Thẩm định quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết; giải pháp kiến trúc – kết cấu và kỹ thuật xây dựng, quản lý chất thải, phế liệu.

- Sở Tài chính: Thẩm định năng lực tài chính.

b) Tổ chức tham gia đấu giá khi lập báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phải nêu rõ các nội dung sau:

- Các tiêu chí lựa chọn công nghệ trong công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13//5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Tài liệu chứng minh công nghệ đã được kiểm chứng, áp dụng nơi khác (nếu có).

- Khái toán tổng mức đầu tư dự án.

- Tiến độ thực hiện dự án: Cam kết về tiến độ triển khai và hoàn thành dự án trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 9.253.848.184 đồng (Chín tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi tám ngàn, một trăm tám mươi bốn đồng), trong đó:

- Giá cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm: 4.657.527.498 đồng.

- Tài sản gắn liền với đất: 4.596.320.686 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/07/2020 đến ngày 03/08/2020 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 03/08/2020 (Giờ hành chính);

Thời gian thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá: Kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến hết ngày 25/08/2020.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/08/2020 đến ngày 27/08/2020 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7600201013034 của Chi nhánh tại Sóc Trăng – Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 00, ngày 28/08/2020. Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

a) Đối tượng được tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực thực hiện dự án, có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

b) Điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá, về cam kết tiến độ triển khai dự án:

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thực hiện dự án và vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ đồng.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản này.

- Nhà đầu tư chứng minh đã có kinh nghiệm, cụ thể đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý 01 dự án xử lý rác thải (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy phép xây dựng hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng).

- Nhà đầu tư tham gia đầu giá phải chứng minh vốn chủ sở hữu thể hiện dự án tại báo cáo tài chính có kiểm toán 3 năm liên tiếp (năm 2017, 2018 và 2019) không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án; tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, kết quả hoạt động kinh doanh 02 năm liên tiếp (năm 2018 và 2019) phải có lãi, không lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán để chứng minh đáp ứng các nội dung này, nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục đích là xây dựng Nhà máy xử lý rác thải và phải thể hiện đầy đủ những nội dung đã được nêu tại Điểm b Mục 5 Thông báo này; lập quy hoạch chi tiết (có thể lập sơ bộ) trong đó thể hiện rõ cơ cấu sử dụng đất, vị trí từng công trình xây dựng trên đất,...

- Phần vốn còn lại của tổng mức đầu tư dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán.

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn của ngân hàng hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Mỗi tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có cam kết triển khai và hoàn thành dự án trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

c) Đối tượng không được tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản, nơi thực hiện cuộc đấu giá tài sản đó; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định pháp luật. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm này.

- Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Các đối tượng không có đủ điều kiện theo quy định tại khoản a và b mục “Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá” của thông báo này.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của đơn vị được ủy quyền tổ chức bán đấu giá và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án. Thành phần hồ sơ phải có đóng dấu pháp nhân của nhà đầu tư. Hồ sơ phải đóng thùng có niêm phong; bên ngoài thùng ghi rõ “HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ” tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhà đầu tư và ghi tên từng thành phần hồ sơ bên trong (hồ sơ tham dự nộp 01 bản gốc và 06 bản photo). Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức có chức năng thực hiện cuộc đấu giá tài sản phát hành. Người được tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền và bản photo chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngành nghề xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại mã ngành 3821; xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại mã ngành 3822).

- Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải.

- Bản cam kết triển khai và hoàn thành dự án trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

- Hồ sơ kinh nghiệm về việc đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành ít nhất 01 dự án Nhà máy xử lý rác thải, gồm Giấy phép xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết (có thể có sơ bộ).

- Báo cáo tài chính có kiểm toán các năm 2017; 2018 và 2019.

- Các văn bản, cam kết ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn của ngân hàng hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.