(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh phối hợp Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản cao su Dầu Tiếng vào ngày 28/8/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nắm giữ như sau:

1. Tổ chức chào bán: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (84-274) 3561 479; Fax: (84-274) 3561 789.

2. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản cao su Dầu Tiếng.

- Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (84-274) 3507 551; Fax: (84-274) 3522 898.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản.

- Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng; Vốn điều lệ thực góp: 23.300.000.000 đồng.

3. Số cổ phần cần chuyển nhượng: 1.275.000 cổ phần.

4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

5. Số lượng đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần. Bước khối lượng: 100 cổ phần.

6. Giá khởi điểm: 12.989 đồng/cổ phần. Bước giá: 1 đồng/cổ phần.

7. Tổ chức thực hiện chào bán: Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).

8. Điều kiện tham dự chào bán: Quy định tại Quy chế chào bán do BMSC ban hành.

9. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia mua cổ phần, nộp tiền cọc, nhận phiếu tham dự mua cổ phần: Từ 08h30, ngày 08/08/2019 đến 16h00, ngày 22/08/2019 tại BMSC và Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

10. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự mua cổ phần: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện, chậm nhất vào 16h00, ngày 26/08/2019, tại Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh. Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức Phiên chào bán: 14h00, ngày 28/08/2019 tại Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (Tầng 1, Tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM).

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần theo kết quả phiên chào bán: Từ 29/08/2019 - 16h00, ngày 04/09/2019.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng giá phiên chào bán: Từ 29/08/2019 - Ngày 04/09/2019.

(Nhà đầu tư có thể nhận trực tiếp Bản CBTT, Quy chế chào bán riêng lẻ có sự cạnh tranh về giá và các tài liệu khác tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hoặc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng).