(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/7/2021 do Hạt Kiểm lâm Pác Nặm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật, công cụ vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm: Gỗ tròn nhóm V,VI,VIII : số lượng 38 cây, khúc (28 cây, 10 khúc), khối lượng 1,970 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 85% (Gỗ để tại hiện trường vi phạm); Gỗ tròn nhóm VII,VIII: số lượng 26 cây, khối lượng 1,999 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 70% (Gỗ để tại hiện trường vi phạm); Gỗ tròn nhóm V-VIII: số lượng 20 cây, khối lượng 2,731 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 70% (Gỗ để tại hiện trường vi phạm); Gỗ tròn nhóm V-VIII: số lượng 321 khúc, khối lượng 15,262 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 75%; Gỗ xẻ nhóm V-VI: số lượng 32 thanh, khối lượng 1,209 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 80% (Gỗ bảo quản tại sân Hạt Kiểm lâm Pác Nặm); 10 con dao, búa, cưa tay (Bảo quản tại kho Hạt Kiểm lâm Pác Nặm).

Hạt Kiểm lâm Pác Nặm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/7/2021, đấu giá gỗ tròn nhóm V,VI,VIII tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 28/7/2021, đấu giá gỗ tròn nhóm V,VI,VIII tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 28/7/2021, đấu giá gỗ tròn nhóm V,VI,VIII tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3
Ngày 28/7/2021, đấu giá gỗ tròn nhóm V,VI,VIII tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 4