(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/7/2020 do Ban Quản lý dự án Phát triển năng lực cho Trung tâm hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC) ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, ĐC: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Phát triển năng lực cho Trung tâm hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC), ĐC: Khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/7/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản.

- Tên tài sản: 01 Xe ô tô đã qua sử dụng, đã hết niêm hạn sử dụng thanh lý. Biển kiểm soát 74DA – 000.26; Nhãn hiệu: NISSAN; Số loại: PATROL; Năm: 1999; Số chổ ngồi: 10; Số khung: SY61Z0505071; Số máy: TD42-150584.

- Nơi có tài sản: Ban Quản lý dự án Phát triển năng lực cho Trung tâm hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC), ĐC: Khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 19.000.000 đồng;

- Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/7/2020 đến ngày 24/7/2020 (trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/7/2020 đến ngày 24/7/2020 khách hàng nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm DV BĐG TS Quảng Trị.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ SĐT: 0233.3550.854.