(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/7/2020 do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

3. Tài sản đấu giá: Quyền khai mặt bằng tại 5 vị trí thuộc khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Ngày 28/7/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội     ảnh 1

4. Thời gian đấu giá: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/07/2020 (thứ Ba) trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến - lacvietauction.vn.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ theo lịch trình sau: Bán, thu hồ sơ: Từ 10/07/2020 đến 24/07/2020 (trong giờ HC, trừ Thứ 7, Chủ nhật) tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Phố Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội và website lacvietauction.vn.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/07/2020 đến 17 giờ 00, ngày 27/07/2020 bằng hình thức chuyển khoản.

Liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

ĐT: 0243.2115234.