(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/7/2020 do Cục Viễn thông và Cơ yếu ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Cục Viễn thông và Cơ yếu, địa chỉ: Số 80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội – SĐT: 0243.2121723).

3. Tài sản bán đấu giá: Gồm 02 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng:

a) Xe ô tô Mazda B2200, biển kiểm soát: 80B-0602; Số máy: 764649; Số khung: 000004; Năm/nước sản xuất: 1995/Việt Nam; Giá khởi điểm: 4.806.763 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu, tám trăm lẻ sáu nghìn, bảy trăm sáu mươi ba đồng).

b) Xe ô tô Mistubishi Pajero, biển kiểm soát: 80B-1863; Số máy: 6G72GC7501; Số khung: WW1000032; Năm/nước sản xuất: 1998/Nhật Bản; Giá khởi điểm: 18.027.229 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm hai mươi chín đồng).

Giá khởi điểm (cho cả hai xe) là: 22.833.992 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng).

Chi phí lưu kho bãi, các lỗi phạt hành chính (nếu có) phát sinh trước khi bàn giao xe cho người trúng đấu giá do người có tài sản chịu. Các chi phí phát sinh khác, bao gồm cả phí, lệ phí liên quan đến việc sang tên, đổi chủ, đăng ký, đăng kiểm (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Cục Viễn thông và Cơ yếu.

4. Nơi bảo quản tài sản: Kho cục Viễn thông và cơ yếu có địa chỉ tại Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 25/07/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 23/07/2020 đến hết ngày 24/07/2020 tại nơi bảo quản tài sản.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/07/2020 đến hết ngày 27/07/2020.

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

* Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

* Tài khoản số: 4271 0006 399 399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản trên hoặc có thể nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia trong thời hạn quy định.

Lưu ý: Ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền theo cú pháp: [Nguyễn Văn A] nộp tiền đặt trước đấu giá theo TB số 22-2020.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/07/2020.

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trần trọng!