(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Agribank Chi nhánh Hóc Môn ủy quyền như sau:
Ngày 28/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1