(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank ) Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 28/6/2021, đấu giá khoản nợ của khách hàng Bùi Thị Tỉnh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1