(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung. Địa chỉ: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Đơn vị có tài sản: Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Hẻm 173 Ngô Sỹ Liên, phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Tên tài sản: Các lô Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước. Gồm 02 lô:

+ Lô 01: 1,989m3 Gỗ xẻ Gụ lau nhóm IIA;

+ Lô 02: 01 Xe ô tô 77H-4563.

- Nơi có tài sản: Tại Hạt Kiểm lâm Tư Nghĩa.

- Giá khởi điểm:

+ Lô 01: 53.703.000 đồng (Năm mươi ba triệu bảy trăm lẻ ba ngàn đồng);

+ Lô 02: 10.300.000 đồng (Mười triệu ba trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước:

+ Lô 01: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng);

+ Lô 02: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng);

- Tiền hồ sơ:

+ Lô 01: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng);

+ Lô 02: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng);

- Hình thức đấu giá: Bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 20 và 21/06/2019.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Đến 16 giờ, ngày 25/06/2019.

- Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 28/6/2019.

- Địa điểm đấu giá: 410 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo qui định.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký: tại số 410 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại liên hệ: 0965.663.117