(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Trung tâm Tư vấn & dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn & dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Trụ sở khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 19 thửa đất tại khu tái định cư Soi Lần, phường Bình Minh và 01 thửa tại đường Minh Khai, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; 

- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a. Quyền sử dụng đất, số lượng 19 thửa tại đường B12, khu tái định cư Soi Lần, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai:

- Diện tích trung bình từ 101,4 m2 đến 102,7 m2/ thửa;

- Giá khởi điểm: 8.500.000 đồng /m2.

b. Quyền sử dụng đất, số lượng 01 thửa đường Minh Khai, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai:

- Diện tích: 144,5 m2;

- Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng /m2.

(Chi tiết về sơ đồ và diện tích từng thửa đất tham khảo tại Hồ sơ đấu giá)

3.2. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ;

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 20/6/2019, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 07/6/2019 đến ngày 25/6/2019, trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 27/6/2019 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 27/6/2019, Nộp vào tài khoản số: 37510000114453 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28/6/2019 tại Phòng Đấu giá tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện;

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.