(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm.

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng chợ Tân Trụ, tổng diện tích khu đất 11.244 m2(trong đó diện tích 6.689 m2 giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt; diện tích 2.775 m2 Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; diện tích 1.780 m2 đất ở đô thị giao đất có thu tiền sử dụng đất), thuộc thửa số 3 và thửa số 5, tờ bản đồ số 8. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

1.2 Nơi có tài sản: Ấp Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

1.3. Giá khởi điểm: 20.607.289.600 đồng (Hai mươi tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu hai trăm tám mươi chín ngàn sáu trăm đồng).

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

2.1. Thời gian xem tài sản: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 26/6/2019 (trong giờ hành chính).

2.2. Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày thông báo niêm yết đến 15 giờ ngày 24/6/2019 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

4.1. Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ

4.2. Tiền đặt trước là 4.121.000.000 đồng/hồ sơ, thời gian nộp hạn cuối đến 16 giờ ngày 25/6/2019. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo niêm yết đến 15 giờ ngày 24/6/2019 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

- Đơn cam kết kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tài liệu về điều kiện vốn kỹ thuật hoặc khả năng tài chính.

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá: Là tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật, tổ chức thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật đất đai năm 2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có đơn cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khi trúng đấu giá (theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 14/4/2019 của UBND huyện Tân Trụ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nâng cấp, mở rộng chợ Tân Trụ (chợ Bình Hoà), tại thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

b) Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính.

Tổ chức phải có tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án nâng cấp, mở rộng chợ Tân Trụ theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 14/4/2019 của UBND huyện Tân Trụ. Đề xuất tổng mức đầu tư dự kiến, thời gian hoàn thành xây dựng cơ bản của dự án.

Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư (kèm tài liệu chứng minh):

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư.

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua và lập bộ hồ sơ đấu giá nộp tại địa điểm đăng ký theo thời gian quy định của thông báo này.

Thời điểm thẩm định hồ sơ được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

6.1.Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ, ngày 28/6/2019.

6.2. Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Tân Trụ.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng kết hợp 2 hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (vòng 2); Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ, địa chỉ: ấp Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản có nhu cầu xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.