(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 36A đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá: Lô gỗ 4,187m3 từ nhóm II đến nhóm VI (Chi tiết theo bảng kê định giá gỗ thu giữ tại công an huyện Văn Chấn) Giá khởi điểm: 13.609.000đ (Mười ba triệu sáu trăm linh chín ngàn đồng chẵn)

- Xem tài sản: Từ ngày 20/6/2019 đến 17h ngày 21/6/2019 tại Công an huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 20/6/2019 đến 16h ngày 26/6/2019 (vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính).

- Tiền mua hồ sơ: 50.000đ /01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Tại Trung tâm đấu giá tỉnh Yên Bái vào ngày 25,26 và từ 7h30 đến 16h 30 ngày 27/6/2019.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào hồi 09h ngày 28/6/2019 tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu điện. Khách hàng gửi phiếu trả giá qua đường bưu điện phải đến được Trung tâm trước 16h 30 phút ngày 27/6/2019.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên