(BĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Đất Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Nghiệp Đường 9ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Đất Việt; Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Nghiệp Đường 9; Địa chỉ: Số 44 Mai Hắc Đế, Khu phố 11, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28/6/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Đất Việt.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Giá trị gỗ, củi khai thác rừng trồng sản xuất năm 1999, 2000, 2002, 2005 với diện tích rừng trồng có trữ lượng thiết kế đưa vào khai thác 64,8 ha, thuộc nguồn vốn Dự án 661 và nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9.

- Nơi có tài sản: Tiểu khu 768, 769, 774 xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 1.185.186.000 đồng;  

- Tiền đặt trước: 237.000.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 26/6/2019, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 54010000818999 của Công ty CP DV Bán đấu giá tài sản Đất Việt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (trong giờ hành chính).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp 01 vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 26/6/2019, khách hàng tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính (không thu qua đường Bưu điện, trường hợp đấu giá thay phải có giấy uỷ quyền hợp lệ). Khách hàng bỏ phiếu trả giá trong một bì thư dán kín (theo mẫu của Công ty) có niêm phong chữ ký khách hàng vào trong thùng phiếu đặt tại Hội trường Công ty CP DV Bán đấu giá tài sản Đất Việt (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/6/2019 đến ngày 25/6/2019 tại Công ty CP DV Bán đấu giá tài sản Đất Việt.

+ Tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty;

+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề của tổ chức, hộ kinh doanh tham gia đấu giá (nếu là tổ chức hoặc hộ kinh doanh cá thể);

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (có công chứng);

+ Mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty CP DV Bán đấu giá tài sản Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909.

Công ty CP DV bán đấu giá tài sản Đất Việt thông báo hoãn phiên đấu giá tài sản (6/20/2019) THÔNG BÁO (Về việc tạm hoãn phiên đấu giá tài sản)

Ngày 10/6/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Đất Việt đã ra thông báo số 12/TB-ĐV về việc đấu giá tài sản là Giá trị gỗ, củi khai thác rừng trồng sản xuất năm 1999, 2000, 2002, 2005 với diện tích rừng trồng có trữ lượng thiết kế đưa vào khai thác 64,8 ha, thuộc nguồn vốn Dự án 661 và nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/6/2019.

Nay, Công ty CP DV Bán đấu giá tài sản Đất Việt thông báo tạm hoãn phiên đấu giá tài sản nói trên và thời gian tổ chức đấu giá lại sẽ được thông báo lại theo quy định. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905 434 909.